رقص در برابر مسجد مسیحِ عزیز شهادتِ «امام صادقِ»و این مسجد اسمش امام صادق ! اگه زندان، «سرنوشتِ» منه، ترجیح میدم وا… https://t.co/vG7BRRg1OZ

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 1531131415.0